Ansvarsfriskrivning

Informationen på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Så långt det är juridiskt möjligt:

• avsäger sig Företaget allt ansvar för uppgifter och garantier som lämnas på denna webbplats och i dess innehåll eller som tillhandahålls eller kan komma att tillhandahållas av dotterbolag eller annan tredje part, vilket även omfattar alla eventuella fel eller utelämnanden på webbplatsen och/eller Företagets trycksaker, samt

• avsäger sig Företaget allt ansvar för skador som uppstår vid användning av eller i samband med användning av webbplatsen. Detta omfattar, utan att vara begränsat till, direkt förlust, förlust av verksamhet eller intäkter (oavsett om denna förlust kunnat förutses, har uppstått under den normala verksamheten eller om Företaget har meddelats risken för sådan möjlig förlust), skada på dator, mjukvara, system och program samt deras data, samt annan, direkt eller indirekt, följdskada eller skada orsakad av avtalsbrott.

Företaget avsäger sig dock inte ansvaret för dödsfall eller personskador som uppstått på grund av Företagets försumlighet. De undantag och begränsningar som anges ovan gäller endast i den omfattning de har stöd i aktuell lagstiftning. Dina lagstadgade rättigheter som konsument påverkas inte.