Spampolicy

  1. Inledning

1.1 När man talar om elektroniska meddelandetjänster betyder ”spam” [oönskade eller godtyckliga meddelanden samt massutskick som vanligtvis skickas i kommersiellt syfte].

1.2 Vi har nolltolerans mot spam.

  1. Omnämnande

2.1 Detta dokument har skapats med hjälp av en mall från SEQ Legal (http://www.seqlegal.com).

Dokumentet får inte användas utan ovanstående omnämnande, om inte användaren har betalat särskild licens. Licens kan köpas på: http://www.website-contracts.co.uk/seqlegal-licences.html Varning! Användning av dokumentet utan omnämnande, eller utan licens, är ett brott mot upphovsrätten.

  1. Spamfilter

3.1 Våra e-postklienter scannar automatiskt alla inkommande [med e-post eller på annat sätt] meddelanden och filtrerar bort de som verkar vara spam.

3.2 Inkommande e-post kan också rapporteras som spam, vilket kan leda till blockering av vissa IP-adresser och domännamn.

  1. Problem med spamfiltret

4.1 Eftersom det inte finns några helt perfekta filtreringssystem kommer våra system då och då det att filtrera bort helt legitima meddelanden.

4.2 Om du misstänker att ett av dina legitimt skickade meddelanden har filtrerats bort av våra system ber vi dig att kontakta mottagaren (på något annat sätt) och meddela detta.

4.3 Risken för att ett meddelande fastnar i spamfiltret kan minskas genom att:

(a) sskicka meddelandet som enkel text (i stället för, eller tillsammans med, HTML),

(b) ta bort allt bifogat material,

(c) undvika ord, fraser och skrivsätt som ofta används av spammare och/eller

(d) se till att dina meddelanden scannas för skadlig programvara innan de skickas.

  1. Spam från användare

5.1 Vi tillhandahåller en plattform där användare kan skicka [e-postmeddelanden] ELLER [privata meddelanden] ELLER [[typ av meddelande(n)]] till andra.

5.2 Som användare får du inte använda vår meddelandeplattform eller någon annan av våra tjänster för att lagra, kopiera, skicka, vidarebefordra eller distribuera spam.

5.3 Fullständiga villkor för användningen av vår meddelandeplattform redovisas i [användarvillkoren för vår webbplats].

  1. Oönskade meddelanden från oss

6.1 Det är osannolikt att du skulle få ett spam-meddelande från oss eller som har skickats med våra system. Om det ändå skulle hända ber vi dig att kontakta oss enligt nedan, så att vi kan undersöka saken.

  1. Ändringar

7.1 Vi kan när som helst göra ändringar i denna policy. När ändringar har gjorts publiceras en ny version på vår webbplats.

  1. Om oss

8.1 Webbplatsen ägs och drivs av The Marketing Group Plc.

8.2 Koncernens säte är Enterprise House, Ocean Village, Southampton, O14 3XB, Storbritannien.

8.3 Du kan kontakta oss:

(a) [per brev till den postadress [som anges ovan]],

(b) [genom att använda webbplatsens kontaktformulär];

(c) [per telefon på [det nummer som vid tillfället anges på vår webbplats] eller

(d) [per e-post till [den e-postadress som vid tillfället anges på vår webbplats]].